Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat vermeld op welke wijze De Wijngaard uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden De Wijngaard deze persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als wij uw persoonsgegevens bewerken) en andere informatie die te maken heeft met hoe De Wijngaard omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van De Wijngaard, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, gastlid of vaste bezoeker en vanuit bezoek aan/gebruik van de website van De Wijngaard.


Documenten

Hieronder vindt u de documenten die bij deze pagina horen. Klik op een document om deze te openen of te downloaden.