Ontstaan

In 1972 begonnen enkele christenen uit verschillende kerken in Middelburg elkaar te ontmoeten in bijbelstudie, samen zingen en bidden. Deze groep werd steeds groter. Vanaf 1975 kwamen zij regelmatig bij elkaar op woensdagavond en zondagmiddag op Dam 6 (gebouw van de Wereld Wijde Zending). Het verlangen groeide om als gemeente op zondagmorgen samen te komen. Men zocht hiervoor de wil van de Heer.

In oktober 1975 liet een aantal van hen zich in België dopen. Kort daarna was er in een profetie de belofte dat ze als gemeente in wijkcentrum 'het Zuiderbaken' in Middelburg bijeen zouden komen. Dit later nogmaals bevestigd. Men zag hierin de leiding van de Heer om te beginnen met een gemeente (half december 1975).

Toen de ruimte op Dam 6 te klein werd, vond men inderdaad een onderkomen in het Zuiderbaken, waar de gemeente tot 1984 zijn samenkomsten heeft gehouden. Een andere belofte die God gaf hield in dat de gemeente een zendingsgemeente zou worden.

Door de groei van de gemeente werd ook Het Zuiderbaken te klein. Vanaf 1984 kwam de gemeente samen in de locatie van de CSW aan de Gen. Eisenhowerlaan.

Na een kort verblijf van twee jaar (2004 - 2006) in de school aan de Olmenlaan 6 in Middelburg, kon het huidige gebouw aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg worden gekocht . Eindelijk had de gemeente een eigen ‘plaats' gevonden. Op 15 september 2007 is het kerkgebouw in gebruik genomen.

Door de jaren heen is zending één van de belangrijkste speerpunten van de gemeente geweest en dat is nu nog zo. Daarnaast beseffen we dat we dat we ons licht niet alleen ver weg moeten laten schijnen, maar ook in onze directe omgeving. We willen dan ook graag dienstbaar zijn aan de Souburgse gemeenschap in al haar facetten. Daarbij mogen we niet vergeten dat we een regiogemeente zijn en dus willen we ook Walcheren (en Zeeland) ‘in 't vizier houden'.