Leiding van de gemeente

Leiding van de gemeente

Het oudsten- en diakenenteam (ODT)

De leiding van de gemeente berust bij de ‘Raad van oudsten en diakenen', zo is het omschreven in de statuten. Wij spreken over het oudsten- en diakenenteam (ODT).
De oudsten zijn eindverantwoordelijk; zij worden in hun besluitvorming en uitvoering bijgestaan door de diakenen. Het ODT bestaat idealiter uit minimaal vijf personen, waaronder minimaal drie oudsten. De oudsten richten zich vooral op visie en beleid, leiding geven (toezicht), verkondiging, onderwijs en gebed (Hand. 6:4). Diakenen zijn belast met de zorg voor de materiële noden van de gemeente, ziekenbezoek en praktisch-organisatorische taken. De gemeente heeft geen vaste voorganger. In de diensten gaan, naast leden van de eigen gemeente, sprekers uit andere gemeenten voor. De oudsten hebben de leiding van onze diensten.

Contact met het ODT kunt u opnemen via: info@de-wijngaard.nl

De actuele bezetting van het oudstenteam

Wim Louws

wimlouws@zeelandnet.nl

Johan Vergouwe

jbvergouwe@zeelandnet.nl

Dirk Bakker

dl.bakker80@gmail.com

De actuele bezetting van het diakenenteam

Ruth den Boer

Verantwoordelijk voor:
• Gebed en pastoraal team

Marianne Bolier

Verantwoordelijk voor:
• Kinderwerk
• Diensten met kinderen

Norbert Dohmen

Verantwoordelijke Commissie van beheer, betreffende:
• Voorzitter
• Koffiedienst
• Keuken/bestellen voorraad
• Kosters
• Decoratie/inrichting
• Collectanten
• Avondmaal
• Hulp/ehbo (BHV) en ontruiming
• Multimediateam

Frank Petri

Verantwoordelijke Commissie van beheer, betreffende:
• Gebouw- en sleutelbeheer
• Reserveringen ruimtes en gebouwverhuur
• Schoonmaak van het gebouw
• Onderhoud van het gebouw
• Bouwactiviteiten
• Kinderdagverblijf Tante Keet
• Michawerkgroep

Karin van der Linde

Verantwoordelijk voor:
• Kinderwerk
• Diensten met kinderen

Maaike Vaneveld

Verantwoordelijk voor:
• Tieners en jongeren
• Ondersteuning secretariaat