Financiën

Naam
Evangeliegemeente De Wijngaard

Fiscaal nummer
8070.18.491L01

Bankrekeningnummer
NL81 RABO 0335 0486 25

Contactgegevens
Secretariaat
De Deckerestraat 12
4388 HW OOST-SOUBURG

Bestuur
Zie voor een overzicht van het bestuur de pagina Oudsten- en diakenenteam.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van ons beleid zijn uitgewerkt in de volgende pijlers:

1. een gemeenschap van christenen zijn
Dit willen we verbeteren door een hogere mate van verbondenheid met elkaar, omzien naar elkaar- bezoek huiskringen stimuleren- diensten waar zowel jongeren als ouderen een plaats hebben- samen eten, gemeentedag, sportmiddagen- taken spreiden over zoveel mogelijk (gast)leden- zorg voor de schepping (groene kerk)

2. een gemeenschap waar gebed de basis is van ons handelen
Voor, tijdens en na de samenkomst is er ruimte voor persoonlijk gebed, doen we voorbede voor elkaar

3. een gemeenschap die charismatisch is
Onderwijs over de gaven van de geest

4. een gemeenschap waar geestelijke groei belangrijk is
Bewuste keuze maken voor het volgen van Jezus door onderwijs

5. een gemeenschap die missionair bezig is
Evangelisatie, hulpverlening en zendingsprojecten

Deze 5 pijlers zijn verder uitgewerkt in ons beleidsplan 2014-2018, welke via de contactlink is aan te vragen.

Beloningsbeleid
Geen van de leden ontvangt een beloning.

Doelstelling
De gemeente heeft ten doel jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkander. Lees meer op de pagina 'Wie zijn wij'.

Uitgeoefende activiteiten
Kijk hievoor op de pagina 'activiteiten'.

Financiele verantwoording
De Financiele verantwoording vindt u hieronder bij foto's.
Voor vragen en/of toelichting kunt u mailen naar: penningmeester@de-wijngaard.nl.


Foto's

Klik op een foto om deze groter te bekijken. De foto's zijn vervolgens bladerbaar.