zondag 15 september 2019

Samenkomst • spreker: Jeroen Koornstra

Elke zondag ben je van harte welkom in onze gemeente te Oost-Souburg. We beginnen om 10.00 uur.

De spreker deze zondag is Jeroen Koornstra. Hij zal spreken over het onderwerp genezing.

Genezing is een onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. Er is veel ziekte en pijn in de wereld. In de Bijbel lezen we op zeer veel plaatsen over Goddelijke genezing, er is menig boek over geschreven en er zijn talloze preken over gehouden. Het is een gezond onderwerp en belangrijk om de Bijbelse waarheden te leren kennen, en je niet te laten leiden door allerlei ervaringen.

Jeroen en Jolanda Koornstra wonen met hun drie kinderen in Zeewolde, en zijn daar deel van de evangelische gemeente. Jeroen werd in België geboren en is daar ook opgegroeid. Nadat hij samen met zijn vrouw naar de Bijbelschool ging, hebben ze jarenlang jeugdwerk gedaan. Beiden hebben ze passie voor het Woord van God. Ze schrijven boeken en spreken op verschillende plaatsen in Nederland.

Meer informatie over hun bediening is te vinden op: www.giftoflife.nl