Zendingswerkgroep

Zendingswerkgroep

De leiding van de gemeente wordt in alle zaken rondom zending ondersteund door de zendingswerkgroep.
Deze heeft zich tot doel gesteld om zendelingen die verbonden zijn aan de gemeente geestelijk te ondersteunen en de zendelingen en hun werkzaamheden en persoonlijke omstandigheden onder de aandacht te brengen van de gemeente.
De zendingswerkgroep is in de meest algemene zin belast met de advisering t.a.v. en uitvoering van het zendingsbeleid van de gemeente.

Dat betreft:

  • het mee helpen ontwikkelen van het zendingsbeleid en zendingsactiviteiten;
  • het motiveren tot betrokkenheid en zendingsvisie van de gemeente;
  • zendingspromotie, educatie en voorlichting;
  • een verbinding zijn tussen de leiding van de gemeente, de gemeente, zendelingen, zendingsorganisaties en thuisfrontcommissies;
  • het stimuleren van gebed in de gemeente voor zending;
  • het helpen stimuleren tot uitgaan en begeleiden van de vrijwilligers voor zending;
  • waar nodig belangenbehartiging van de zendelingen;
  • in overleg met de oudstenraad het evalueren van de zendingssituatie van de gemeente.
  • Daarnaast organiseert de zendingswerkgroep regelmatig acties om geld in te zamelen voor de zendingsprojecten waarbij zij is betrokken.