Zending

Zending

Kort na de oprichting van De Wijngaard was er een profetie voor de gemeente, dat De Wijngaard een zendingsgemeente zou zijn. Sinds dat moment zijn veel zendelingen uitgezonden of ondersteund door onze gemeente.
Tegenwoordig willen we ons een missionaire gemeente noemen.
Missionair in het bereiken van en omzien naar mensen. Daarin maken we onderscheid in zending, evangelisatie en diakonaat.
Zending is dan bijbelse zending buiten het verzorgingsgebied van De Wijngaard, oftewel het verkondigen van het evangelie in woord en daad in de wereld.

Zending wordt verwoord in de opdracht die Jezus ons geeft:

"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb." (Mattheus 28: 19, NBV)

Deze zending richt zich op evangelieverkondiging en mensen helpen discipelen te worden van Jezus.

Zendelingen

De Wijngaard ondersteunt een aantal zendingsprojecten in binnen- en buitenland.

Lees verder...

Zendingswerkgroep

De leiding van de gemeente wordt in alle zaken rondom zending ondersteund door de zendingswerkgroep. Deze heeft zich tot doel ...

Lees verder...