Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat is een onderdeel van de herderlijke zorg in gemeente de Wijngaard. Doel is dienstbaar te zijn aan mensen die om welke reden dan ook (tijdelijk) ondersteuning en/of aandacht nodig hebben (in een moeilijke situatie) of om te groeien naar volwassenheid.

Omzien naar elkaar is een taak van alle gelovigen. Daarom vinden wij het belangrijk elkaar te ontmoeten na de dienst onder het genot van een kopje koffie/thee om zo naar elkaar om te zien, te bemoedigen en elkaar te helpen.

Ook op de huiskring is aandacht voor elkaar. De kringleider is hier het aanspreekpunt voor eventuele zorgverlening. Hij/zij kan desgewenst hulp inroepen van de oudsten of het pastorale team.

Tijdens speciale diensten (o.a. charisdiensten) kan met mensen die een nood hebben, worden gebeden voor genezing en bevrijding. Ook kan op deze avonden gebed gevraagd worden voor verdieping van het persoonlijke geloof.

Pastoraal team

Als aanvulling op de pastorale zorg onder elkaar en op de huiskringen is er een pastoraal team dat bestaat uit mensen die training hebben gevolgd en ervaring hebben opgedaan in hulpverlening. Zij verwijzen zonodig ook door naar erkende instanties.

Een hulpvraag kan gesteld worden:

  • na de zondagochtenddienst
  • tijdens de Charisdienst
  • via de kringleider
  • door rechtstreeks contact op te nemen met de coördinator van het pastoraat of één van de oudsten of diakenen

Contact

De mensen van het pastorale team zijn er voor jou!
Heb je behoefte aan een groot of klein gesprek? Het pastorale team is bereikbaar. Stuur een mailtje naar pastoraat@de-wijngaard.nl, of spreek één van ons aan na de dienst.