Micha-werkgroep

De naam Micha komt van de bijbeltekst Micha 6: 8 waarin staat: "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God" (NBV).

De Micha-werkgroep is ontstaan vanuit de Micha-Campagne. In 2006 heeft het toenmalige oudsten- en diakenenteam de werkgroep gevraagd de thema's van de Micha-campagne uit te werken voor De Wijngaard.

Goed en recht doen is de missie van de werkgroep en van ieder mens die zijn weg met God wil gaan. En zo een goed rentmeester te zijn van alles wat God ons in zijn Schepping heeft gegeven.
De Micha-Campagne haakt aan bij de millenniumdoelen die de Verenigde Naties zich in 2000 en 2015 ten doel hebben gesteld. Belangrijke wereldproblemen worden aangepakt: bijvoorbeeld dat alle kinderen naar school kunnen, malaria en aids teruggedrongen worden, dat minder mensen van één dollar per dag hoeven te leven en meer mensen schoon drinkwater hebben.

In de gemeente wordt daar onder andere gestalte aan gegeven door de Micha-zondagen (2 per jaar); waarvoor we sprekers uitnodigen die één van de thema’s in de preek behandelt.

Verder worden acties georganiseerd als een autoloze zondag, een inzameling voor de voedselbank en Speelgoedbank, Souburg Schoon; etc. Ook promoten we acties als : de landelijke Natuurwerkdag (1e zaterdag van november).
We hebben in de gemeente de 40-dagen kalender geïntroduceerd; nieuw voor 2018 is de Michascheurkalender.
Door al deze acties willen we het proces van bewustwording stimuleren en onze verantwoording als christen voor mens en milieu en handel opnemen.

We hebben ons als werkgroep sterk gemaakt voor het certificaat Groene Kerk (logo naast de voordeur); dit houdt in dat we als kerk jaarlijks een 'groene' stap zetten. Dit kan te maken hebben met ons gebouw, maar ook op andere wijze kan dit toegepast worden (verlichting, afval scheiden, Fair Trade en ecologische producten).

Relevante websites:

www.millenniumdoelen.nl
www.michanederland.nl


Video's

Hieronder vind je de video's die bij deze pagina horen. Klik op de video om deze af te spelen.