Zorggroep

Zorggroep

"Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." (Matt 25:40)

Als christenen mogen we een diaconale opdracht van de Heer uitvoeren: omzien naar de ander. De ander liefhebben!
We proberen hieraan vorm te geven in ons persoonlijk leven, maar ook gemeentebreed. Dat gebeurt op vele wijzen.

De zorggroep heeft als doel: mede omzien naar elkaar; handen en voeten geven aan de opdracht van de Here Jezus: heb je naaste lief als jezelf.
Eén van de intenties van onze gemeente is, dat iedereen binnen de gemeente gekend is en aandacht krijgt. Want zonder ‘kennen’ kun je niet ‘liefhebben’.

Bezoekgroep

Een onderdeel van de zorggroep is de bezoekgroep. Deze groep brengt visites bij gemeenteleden die ziek zijn, bij verjaardagen van 80+, bij geboortes, huwelijksjubilea etc. Ook brengt de bezoekgroep waar gewenst, bezoeken aan mensen die, wat intensiever, een luisterend oor of een bemoediging nodig hebben. Zo nodig verwijst men door naar het Pastoraal team. Het is mooi om te zien hoe je op die manier veel kunt betekenen voor elkaar. Je ervaart de gemeente als een familie. Meestal brengt men zulke bezoeken in teams van twee personen.

Seniorenmiddag

De zorggroep organiseert samen met de bezoekgroep, vier seniorenmiddagen per jaar (70+). Er wordt aan de uitnodiging veel gehoor gegeven. Het is altijd weer een gezellig ontmoeten, bijpraten met een kopje koffie of thee; we zingen samen en overdenken een Bijbelgedeelte, wat ingeleid wordt door iemand uit de groep.
Vaak ook zijn er heel serieuze verhalen van mensen die door een (diep) levensdal gaan. We staan daarbij stil en bidden voor de situatie.
Aan deze seniorenmiddagen doen ook meerdere personen mee die geen lid zijn van onze gemeente. Ook die zijn hartelijk welkom.

Praktische hulp

Logistiek, hand en spandiensten: indien nodig regelt de zorggroep vervoer voor gemeenteleden om naar de kerk te komen. Ook helpen we bij het organiseren van de twee Karolingenmarkten, in mei en september. Rondom onze kerk zijn dan sociale projecten, zoals kledingverkoop, snuffel- en boekenmarkt en terras. De opbrengst gaat naar goede doelen. Dit zien we als uitreiken naar mensen in de (verre) omgeving en omzien naar het milieu (hergebruik van spullen).