Mannenontbijt

Mannenontbijt

Elke tweede zaterdag van de maand, zijn er mannen die willen deelnemen aan het Mannenontbijt. Zij zijn blij om elkaar weer te ontmoeten. De tafel voor het ontbijt staat gereed en de mannen worden hartelijk begroet.

Voordat men wil gaan ontbijten wordt er eerst door de voorzitter gebeden, daarna wenst men elkaar smakelijk eten. Sommige van de mannen nemen hun gitaar mee of een ander muziekinstrument, om met elkaar de Heer te eren en groot te maken. De Heer is het waard om door middel van gebed en muziek vereerd te worden in Jezus Christus Naam.
Ook worden soms getuigenissen gegeven. Dan vertellen de broeders wat men heeft beleefd met de Heer. Zowel op natuurlijk gebied als op geestelijk gebied wordt men dan verkwikt en opgebouwd.

Als er behoefte is aan persoonlijk gebed of men wil voorbede doen voor iemand, dan is er volop gelegenheid voor.
Is er behoefte bij de mannen om iets mee te delen vanuit Gods Woord wat die persoon bezig houdt, dan is er de ruimte voor, om dit met elkaar te behandelen. Men bemerkt dan, dat de veelkleurige wijsheid van de Heer rondgaat.
Men behoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Ondanks dat, wordt toch ieder persoon innerlijk verkwikt of men krijgt een bepaald geestelijk inzicht, die geestelijk inzicht zal verruimen in het Woord van God. Nadat men deze gedachtewisseling van het Woord van God heeft gehad, zingen wij nog enkele liederen uit de muziekbundel van "Opwekking".

Daarna wordt door de voorzitter van het Mannenontbijt aan één van de broeders gevraagd of hij ons de zegenbede wil meegeven. Nadat die zegenbede is doorgegeven, wordt iedereen gevraagd of zij gezamenlijk de ontbijtzaal en de keuken willen opruimen.

Het mannenontbijt start om 08.30 uur tot ongeveer 10.15 uur.
Aanmelden is noodzakelijk en kan tot donderdagavond bij Jan Boon: jan.f.boon@kpnmail.nl

De bijdrage voor het mannenontbijt is € 2,00 p.p. en dat wordt dan opgehaald als iedereen klaar is met zijn ontbijt.