Huiskringen

Huiskringen

De huiskringen zijn bedoeld voor alle volwassen gemeenteleden. Iedereen is welkom, ook mensen die niet bij onze gemeente horen. In de kring is ruimte voor lofprijzing en aanbidding, bijbelstudie, gebed en zorg voor elkaar. Per huiskring zijn indeling en accenten wel wat anders.

De doelstellingen van een huiskring zijn uit te drukken in 3 G's:

Geestelijk groeien:

• discipelschap (onderwijs, wederzijdse opbouw)
• geestelijke gaven (leren) gebruiken
• samen bidden
• van elkaar leren

Groeien in relaties:

• elkaar leren kennen
• elkaar steunen in goede en slechte tijden
• gezellige dingen doen

Gods liefde laten zien:

• zorg voor elkaar
• zorgvoor de samenleving

Huiskringen komen als regel één keer per twee weken op de woensdagavond bij elkaar. Voor mensen die niet op die avond kunnen komen, is er een huiskring op donderdagavond.

We vinden het belangrijk dat elk gemeentelid in principe bij een kring hoort en dat er primair vanuit de kring zorg en aandacht voor elkaar is.

Kringen en contactpersonen

De Kleurrijke Steen • Carla Reijnhoudt
De Oase • Elma van der Zwan
Zabibu • Ria Petri
Noordrank • Piet Westerbeke
Gideonsbende • Daniëlle Boon
Kustlicht • Nelleke Barkmeijer
De Schatgravers • Sjors Joosse

Contactpersoon huiskringen:
Suzanne Coppoolse • 06 51809157 • suzanne.coppoolse@gmail.com