Gamechangers

Gamechangers

Sinds kort zijn we in de Wijngaard begonnen met de Gamechangers: een paralleldienst voor tieners, jongeren en jongvolwassenen (12 t/m c.a. 25 jaar). De naam Gamechangers is door de jongeren zelf uitgekozen. Gamechangers zijn mensen die een verandering in gang zetten, vaak met verrassende en positive gevolgen.

De diensten van de Gamechangers hebben niet dezelfde structuur (zangdienst, preek, collecte, zegen) als de ‘gewone’ diensten. We hebben samen een tijd van aanbidding en er is uiteraard plaats voor Bijbels onderwijs, maar niet per se in dezelfde vorm en volgorde als in de kerkzaal. We willen door een diversiteit aan stijlen en vormen de jongeren laten proeven aan verschillende manieren waarop je kerk kunt zijn. Daarbij hebben de jongeren zelf een actieve rol. Een aantal van hen zet de zaal klaar, anderen zingen, verzorgen de muziek, zitten achter de beamer en het geluid, leiden het gebed of wassen na afloop af.

De diensten zijn interactief, de dingen die we vanuit de Bijbel leren proberen we meteen in praktijk te brengen. In de afgelopen dienst was het thema: Let’s pray. Naast (kort) onderwijs over wat gebed is, zijn we vooral bezig geweest om dit in de praktijk te brengen door gebedsworkshops waarin op verschillende (creatieve) manieren gebeden kon worden. Er is geschilderd, er zijn brieven aan God geschreven, er zijn korte gebedswandelingen gemaakt en er is voor elkaar en voor anderen gebeden.

Ten slotte vinden we het heel belangrijk dat Gamechangers een plek is waar je gemakkelijk anderen mee naar toe kunt nemen. We hebben de eerst keren al best wat onbekende gezichten gezien en we hopen dat het in de toekomst zo blijft dat de jongeren graag hun vrienden en vriendinnen mee nemen om zo in een open en ontspannen sfeer te leren wie God is en wat het betekent om Jezus te volgen.

Hebben jullie nog vragen over de Gamechangers? Spreek ons gerust aan.

Rachman en Nelleke Yakubu, Maaike Vaneveld en Jonathan Boon