Oudsten- en diakenenteam

Oudsten

Wouter Quist

Onderwijs

- Onderwijswerkgroep (OWG)              
- (Pre) Marriage Course           
- Huiskringen                
- Micha werkgroep

- Fundamentenstudies

- Voorzitter

 

tijdelijk ivm vacatures:
* gebed en bidstonden
* vertaling samenkomsten

 

Wim Louws              

Pastoraat en Zorg             

- pastorale werkgroep (PWG)
- Israël werkgroep (IWG)    
- gemeenteblad                    
- acties rond de kerk

 

 

tijdelijk ivm vacatures:
* gebed en bidstonden
* missionair gemeente zijn
* evangelisatie activiteiten
* diaconale zorg
* ouderen en vervoer
* bloemendienst

 

Richard van der Heijde

Tieners en Jongeren

- Tieners & Jongeren                 
- Jongerendiensten             
- Zendingswerkgroep (ZWG) 
- Zendingsdiensten

 

 

tijdelijk ivm vacatures:
* gebed en bidstonden
* kinderwerk
* dienst met kinderen
* KidZtime

Vacature

VACANT OUDSTEN

Gebed

- Gebed

- Bidstonden

- Week / Nacht van gebed

 

Kinderwerk

- Kinderwerk
- Diensten voor kinderen
- KidZtime

 

Samenkomsten

- sprekers

- aanbiddingsteam (ABT)

- Stadskerk

 

 

 

Diakenen

Corrie Louws

Secretariaat

- Secretariaat                                            Mail aan secretariaat
- Deurdienst
- Website
- Contact kerken + gemeenten Souburg

- Restorank

 

tijdelijk ivm vacatures:
* Vispoort

 

Norbert Dohmen                                 

Gebouw / Ondersteuning diensten    

- Commissie van Beheer (CvB)
- Multi-media-team (MMT)
- kosters, kollektanten, avondmaal

- Nieuwbouwcommissie (NBC)

 

 

tijdelijk ivm vacatures:

* week- & nacht van gebed

Vacature

VACANT

Missionair gemeente zijn   

- Missionair gemeente zijn  

- Vispoort
- Evangelisatie activiteiten
- Goed Nieuws Bus


Financien                              

- penningmeester

 

Zorg                              

- diakonale zorg             
- ouderen                       
- bloemendienst

 

Ondersteuning diensten

- vervoer              
- vertaling            
- asielzoekers