Goede vrijdag

"Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem "Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest". En toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. (Luc. 23: 44,45)

 

« Terug naar overzicht