Jaarthema : Missionair gemeente zijn

 

‘Missionair Gemeente-zijn’ is een zaak van de hele gemeente!

De missionaire opdracht van de gemeente is dat de individuele leden van de gemeente en de gemeente als gemeenschap op betrokken wijze in woord en daad laten zien dat ze volgeling van Jezus Christus willen zijn en daartoe toegerust en ‘gemobiliseerd’ willen worden.

 

Wat bedoelen we eigenlijk als we een missionaire gemeente willen zijn?

Een gemeente die missionair wil zijn

-       is present in en actief dienstbaar aan de samenleving dichtbij/de buurt waar ze deel van uitmaakt.

-       is betrokken op de dagelijkse leefsituatie van de mensen in de buurt/wijk (school, werk, leefomgeving).

-       is ontvangend, open en gastvrij, maar ook gevend en delend naar buiten.

-       laat in woord en daad zien dat het Koninkrijk van God een rijk is van recht en gerechtigheid, van eerlijk delen, van saamhorigheid, ongeacht geloof of etnische afkomst, kortom van ‘heilig’ leven

 

In het seizoen 2013/14 zal op vijf zondagen over het thema gepreekt worden. De preken worden in de kringen verder uitgediept en besproken.

Op de startzondag van het thema (op 15 september) werden een paar voorbeelden genoemd:

Er worden - al of niet spontaan -  groepjes gevormd, die naar alternatieve mogelijkheden zoeken om toch op een of andere manier vorm te geven aan gemeente-zijn:

-            Een groep jongeren besluit het evangelie digitaal te gaan verkondigen door gebruik te maken van wat ‘de sociale media’ genoemd wordt en een speciale website te ontwikkelen om buitenkerkelijke jongeren te bereiken;

-            Een andere groep stelt zich beschikbaar als oppasouders voor mannen/vrouwen die eens even zonder kinderen willen winkelen;

-            Nog een andere groep biedt ouderen vervoer naar de stad/het winkelcentrum aan om boodschappen te gaan doen;

-            Een volgende groep informeert bij de Stichting Werkt voor Ouderen hoe ze van dienst kunnen zijn;

-            Of vorm samen met anderen een groep rond een bepaald onderwerp of activiteit en kom een aantal keren bij elkaar om dat verder uit te werken;

-            Ook de werkgroepen kunnen vanuit hun specifieke taak bekijken of en hoe ze aandacht aan het thema kunnen besteden en evt. een bijdrage kunnen leveren.

 

Je kunt ook denken aan het zoeken naar antwoorden op vragen als

-            hoe je als gemeente meer aandacht kunt geven aan ‘fair-trade’ en duurzaamheid?

-            welke missionaire activiteiten er al in de gemeente zijn en hoe die kunnen evt. versterkt  kunnen worden.

-            Hoe ons gebouw (meer) dienstbaar kan zijn voor de Souburgse gemeenschap.

-            Hoe we in 2014 de Startdag voor het seizoen 2014/15 een missionair karakter kunnen geven.

-            Hoe je – naast de preek op zondag - als gemeente ‘in woord en daad’ kunt laten zien dat je Jezus wil dienen en volgen.

 

Oudsten en diakenen willen iedereen aanmoedigen om op een betrokken wijze mee te doen met het thema ‘Missionair Gemeente-zijn’. Het is een zaak van de hele gemeente!

« Terug naar overzicht