Thema: "KOM, VOLG MIJ...."

Deze woorden sprak Jezus toen Hij zijn leerlingen riep aan het begin van zijn grote missie.


Met dit thema, dat we voorlopig tot juni 2012 volgen, willen we ons verdiepen in de vraag wat die roeping betekent.

De missie van Jezus was: verkondigen dat "het koninkrijk nabij gekomen is". Als we Jezus willen volgen, sluiten we ons aan bij die missie. Jezus roept ons om te laten zien wat het betekent dat Gods Rijk op aarde zal komen. Zo kunnen we anderen vertellen over de hoop op een nieuwe toekomst. Het roept wel vragen op als:

  • Welke consequenties heeft het om Jezus te volgen?
  • Hoe ziet dat koninkrijk eruit? Is het een rijk met allemaal regeltjes, waar je van alles moet of kan ik er in vrijheid leven?
  • Waaraan herken je een 'burger van dat Koninkrijk'?
  • Laten we als gemeente genoeg van dat koninkrijk zien?
  • Hoe open ben ik? Wie ben ik en wat betekent Jezus in mijn leven'?
  • Jezus roept zijn leerlingen voortdurend op elkaar lief te hebben en te dienen. Hoe geef je dat 'handen en voeten'?

Genoeg vragen en onderwerpen om in de komende tijd, ook na de zomer, mee bezig te zijn. Eén dienst op zondag (de 3e v.d. maand) en twee woensdagen per maand in de huiskringen. Iedereen is van harte uitgenodigd om er over mee te denken en te praten.

« Terug naar overzicht