Leiding van de gemeente

De leiding van de gemeente berust bij de ‘Raad van oudsten en diakenen', zo is het omschreven in de statuten. Wij spreken over het oudsten- en diakenenteam (ODT).
De oudsten zijn eindverantwoordelijk; zij worden in hun besluitvorming en uitvoering bijgestaan door de diakenen.
Het ODT bestaat uit minimaal vijf personen, waaronder minimaal drie oudsten.
De oudsten richten zich vooral op visie en beleid, leiding geven (toezicht), verkondiging, onderwijs en gebed (Hand. 6:4).
Diakenen zijn belast met de zorg voor de materiële noden van de gemeente, ziekenbezoek en praktisch-organisatorische taken.
De gemeente heeft geen vaste voorganger. In de diensten gaan, naast leden van de eigen gemeente, sprekers uit andere gemeenten voor. De oudsten hebben de leiding van onze diensten.

 

Bekijk de actuele bezetting van het oudsten- en diakenenteam.