Nieuwbouw

De Nieuwbouwcommissie is in het leven geroepen kort na de aankoop van het huidige kerkgebouw aan de Kanaalstraat in Oost-Souburg. Dit gebouw is te klein om alle kinderwerkgroepen te huisvesten tijdens de zondagse eredienst. Inmiddels zijn diverse lokalen aangebouwd en wordt nu de grote zaal in de bijruimten verbouwd. De visie van De Wijngaard is dat die ruimten niet alleen t.b.v. het kinderwerk zullen zijn, maar multifunctioneel kunnen worden gebruikt.

 

De Nieuwbouwcommissie probeert ook deze verbouwing in goede banen te leiden.

 

Taken van de NBC zijn:

 

  • adviseren en ondersteunen van het oudsten en diakenen team bij het realiseren van de bouwkundige aanpassingen aan het kerkgebouw (maken van tekeningen, overleggen met gemeente Vlissingen, aanvraag van vergunningen, contacten met aannemers, etc.);
  • adviseren van de Commissie van beheer bij vragen over onderhoud aan het gebouw.