Financien

Naam

Evangeliegemeente De Wijngaard

 

Fiscaal Nummer

8070.18.491L01

 

Bankrekeningnummer

NL81 RABO 0335 0486 25

 

Contactgegevens

Secretariaat

De Deckerestraat 12

4388 HW  OOST-SOUBURG

 

Bestuur

Zie voor een overzicht van het bestuur de pagina Oudsten- en diakenenteam.

 

Beleidsplan

De hoofdlijnen van ons beleid zijn uitgewerkt in de volgende pijlers:

 

Pijler 1. een gemeenschap van christenen zijn

Dit willen we verbeteren door een hogere mate van verbondenheid met elkaar, omzien naar elkaar- bezoek huiskringen stimuleren- diensten waar zowel jongeren als ouderen een plaats hebben- samen eten, gemeentedag, sportmiddagen- taken spreiden over zoveel mogelijk (gast)leden- zorg voor de schepping (groene kerk) 

 

Pijler 2. een gemeenschap waar gebed de basis is van ons handelen

Voor, tijdens en na de samenkomst is er ruimte voor persoonlijk gebed, doen we voorbede voor elkaar 

 

Pijler 3. een gemeenschap die charismatisch is

Onderwijs over de gaven van de geest 

 

Pijler 4. een gemeenschap waar geestelijke groei belangrijk is

Bewuste keuze maken voor het volgen van Jezus door onderwijs 

 

Pijler 5. een gemeenschap die missionair bezig is

Evangelisatie, hulpverlening en zendingsprojecten  

 

 

Deze 5 pijlers zijn verder uitgewerkt in ons beleidsplan 2014-2018, welke via de contactlink is aan te vragen. 

 

Beloningsbeleid

Geen van de leden ontvangt een beloning.

 

Doelstelling

De gemeente heeft ten doel jongeren en ouderen te brengen tot het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkander. Lees meer op de pagina "wie zijn wij".

 

Uitgeoefende activiteiten

 

Financiele verantwoording

 

 

Voor vragen en/of toelichting kunt u mailen naar: penningmeester@de-wijngaard.nl.