Samenkomst 10.00 uur; spreker: Dirk Bolier (Kerstviering)

25 december 2017

Thema: "Licht voor de volken"

 

M.m.v. de bovenbouw (o.a.). Alle kinderen van de basisschoolleeftijd (dus groep 1 t/m 8) blijven de hele dienst erbij, voor de baby's en peuters is er wel de gebruikelijke opvang. We beginnen deze dienst met koffie/thee drinken (vanaf 9.45 uur),na de samenkomst is er dan geen koffie drinken meer. Om uiterlijk 10.15 uur begint de Kerstviering.

 

Kerstcollecte:

Met de actie Geloof, Hoop en Syrië vragen EO Metterdaad, Dorcas, Kerk in Actie en World Vision met Kerst samen aandacht en hulp voor de Syrische vluchtelingen in Syrië en omringende landen. Zes jaar oorlog heeft Syrië in puin achtergelaten. Meer dan 11 miljoen Syriërs zijn nog steeds op de vlucht. Toch klinken vanuit die puinhopen steeds vaker verhalen van hoop. Verhalen van kerken die onvermoeibaar hulp bieden. Van mannen en vrouwen die teruggaan en hun huis, winkel of kerk weer opbouwen. Van kinderen die hopen op een nieuw, veilig thuis.

 

De collecte in de kerstdienst zal bestemd zijn voor deze actie. We hopen dat jullie gul willen geven voor hulp aan Syrische vluchtelingen. Wanneer je liever je gift wilt over maken, dan graag naar bankreknr.: NL81 RABO 0335 0468 25 t.n.v. Evangeliegemeente De Wijngaard o.v.v.: "Kerstcollecte".

« Terug naar overzicht